Skip to content

 

แพ็คเกจ POS ที่เหมาะกับร้านอาหารที่เป็นร้านเดี่ยว

 

สำหรับ package นี้เหมาะสำหรับร้านอาหารประเภทร้านเดี่ยวที่ไม่มีโต๊ะให้บริการ แต่เป็นการขายหน้าร้าน หรือร้านแบบ takeaway ที่มี terminal ให้บริการน้อย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม หรือ ร้านอาหารอื่นใด ที่ มีขั้นตอนการสั่งอาหาร และ การเก็บเงินจบในขั้นตอนเดียว ก็จะเหมาะกับ package นี้ โดย ราคาดังกล่าวคือค่าบริการซอฟต์แวร์ ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สมัครใช้งานแพ็คเกจรายปี จ่ายแค่ 10 เดือน (ฟรี 2 เดือน)

package-pos

ฟีเจอร์แพ็คเกจ POS  

verified ระบบขายหน้าร้าน POS
verified ใบแจ้งหนี้
verified บิลเงินสด
verified ใบเสร็จรับเงิน(ออนไลน์/ออฟไลน์)
verified ใบกำกับภาษี(เต็มรูป)
verified เงินโอนมัดจำ
verified จัดการโปรโมชั่นเฉพาะสินค้า
verified จัดการ Promotion card
verified จัดการ Voucher card /Cash card
verified จัดการอาหาร
verified จัดการหมวดหมู่อาหาร
verified จัดการหน่วยอาหาร
verified จัดการคุณสมบัติอาหาร / ไกด์โน๊ต
verified จัดการอาหารที่ได้ค่าคอม
verified จัดการค่าคอมมิชชั่นจากการขายได้สำหรับพนักงาน
verified จัดการคลังสินค้า
verified จัดการประวัติรับเข้า&ปรับสต็อก
verified ไม่สามารถจัดการข้อมูลโต๊ะ / ห้อง / โซน / เปลียนสถานะ และ ผังร้าน ได้
verified รายงานสรุปยอดขาย
verified รายงานสินค้าตามหมวดหมู่
verified รายงานชำระหนี้
verified รายงานค้างชำระ
verified รายงาน Cash Card
verified จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จ
verified จัดการช่องทางการรับชำระ
verified ระบบการจัดการข้อมูลร้าน
verified จัดการแสดงโฆษณาหน้าจอ
verified จัดการพนักงาน
verified จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน
verified ไม่สนับสนุน
verified คู่มือการใช้งาน
verified การฝึกอบรมการใช้งาน
verified ทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการโดยตรง