Skip to content

ระบบคิวสำหรับธุรกิจ (Queue System for Businesses)

ระบบคิวสำหรับธุรกิจ (Queue System for Businesses) ​ คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการ ควบคุมการรับบริการหรือการทำงานต่าง ๆ โดยการจัดเรียงลำดับลูกค้าหรืองานตามลำดับของคิวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับบริการในลำดับที่เป็นลำดับของตน โดยที่ไม่ต้องสะดุดกับการทำงานหรือบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในระบบด้วยสามารถนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น ร้านอาหารที่มีลูกค้าจองโต๊ะล่วงหน้าที่ต้องการรับบริการตามลำดับของคิว, โรงพยาบาลที่ต้องการจัดการคนไข้ที่มาพบแพทย์, หรือแม้กระทั่งการเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการรอคิว และไม่ต้องการให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายเนื่องจากการเรียกให้บริการผิดพลาด หรือการจัดการไม่เหมาะสมของคิวโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการระบบคิว อย่างการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคิวอัตโนมัติ เพื่อเรียกคิวและแจ้งให้ลูกค้าทราบตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการใช้งานระบบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มงานหน้าร้าน เพราะหลังจากพนักงาน Cashier ทำการเก็บเงินลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก็ยังจะต้องมาใช้เครื่อง Base เพื่อทำการ Activate Pager ให้เป็นไปตามเลขคิวที่กำหนด นั่นจึงเป็นที่มาของการทำให้เรามีฟีเจอร์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลดการทำงานของพนักงานหน้าร้านลง ซึ่งเราจะเรียนรู้กัน หลังจากที่ได้เรียนรู้ว่าระบบ ระบบเรียกคิวในร้านอาหารคืออะไรและทำงานอย่างไร

Queue System for Businesses

ประโยชน์ของระบบเรียกคิวมีดังนี้

  1. การจัดเรียงลำดับ: ระบบคิวสามารถจัดเรียงลำดับลูกค้าหรืองานตามลำดับที่มาถึงก่อนหลังตามกฎที่กำหนดไว้
  2. การจัดการเวลารอ: ระบบคิวสามารถแสดงเวลารอโดยประมาณให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้พวกเขาทราบว่าต้องรอนานเท่าไรก่อนที่จะถึงคิวของผู้ใช้บริการ 
  3. การแจ้งเตือน: ระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเมื่อคิวของผู้ใช้บริการเริ่มเข้ามาถึง อาจจะส่งข้อความ SMS, การแสดงข้อความบนหน้าจอ, หรือการเรียกเสียงตามชื่อผู้ใช้บริการ
  4. การจัดการคิวออนไลน์: ผู้ใช้บริการสามารถเข้าระบบคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อจองคิวล่วงหน้าหรือตรวจสอบสถานะของคิวได้ทุกเมื่อ
  5. เพิ่มความสามารถในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเรียกคิวมักมาพร้อมกับฟังก์ชันการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถติดตามประสิทธิภาพการบริการและทำการปรับปรุงได้
  6. การจัดการหลายช่องทาง: ระบบคิวสามารถรองรับการจัดการคิวในหลายช่องทางพร้อมกัน
  7. การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบคิวสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงต่อยอดในการจัดการคิว เช่น การวิเคราะห์เวลาที่คิวยาวที่สุด, การจัดเวลาการทำงานของบุคลากร, หรือการปรับแต่งระบบให้ทันสมัยขึ้น
  8. ระบบคิวสามารถตั้งค่าการจัดการคิวให้เหมาะสมกับบรรยากาศ ความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ เช่น การแจ้งให้บริการพิเศษสำหรับลูกค้า VIP หรือการจัดการคิวแบบกลุ่มได้

ฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับระบบคิวของ TomYumSoft นั้นสามารถส่งข้อมูลเรื่องของผู้ใช้บริการ ไปยังระบบคิวโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อทำการจองเข้ามาไม่ว่าจะทางไหน ระบบจะทำการสร้างหมายเลขคิวให้ และส่งข้อมูลไปยังระบบคิวนั้นเอง โดยพนักงานทำงานรอบเดียวไม่ซ้ำซ้อน ง่าย เร็วสะดวก ถูกต้องสูง จะช่วยให้การเข้าใชับริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม