Skip to content

 

Qr-code คืออะไร

 

contactless-payment-qr-code-smartphone-screen

QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code คือรูปแบบของ Barcode ที่ถูกพัฒนาขึ้นได้รับการใช้งานแพร่หลายมากในปัจจุบัน เป็นการใช้รหัสบาร์โค้ดในรูปแบบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า Barcode แบบอื่น ๆ โดย QR Code จะถูกอ่าน ตรวจสอบด้วยเครื่องอ่าน QR Code ที่มีให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรือ เครื่องอ่าน QR Code แบบพิเศษ  สามารถเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คเพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในปัจจุบัน QR Code ได้นำมาใช้งานในหลากหลาย เช่น การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ การลงทะเบียนเข้างานประชุม การติดตามสินค้า การสั่งอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

QR Code นำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง

 1. การชำระเงิน : ใช้ QR Code ในการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ หรือบริการชำระเงินอื่น ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 2. การลงทะเบียนเข้างานประชุม: ใช้ QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้างานประชุม โดยการสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน และเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดให้
 3. การติดตามสินค้า : ใช้ QR Code ในการติดตามสินค้าต่างๆ ตามการขนส่งสินค้า โดยสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบสถานะและตำแหน่งของสินค้า
 4. การสั่งอาหาร : ใช้สแกน QR Code ที่อยู่บนเมนูหรือโต๊ะในร้านอาหาร เพื่อสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ
 5. การส่งเอกสาร: ใช้ QR Code ในการส่งเอกสาร โดยการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เก็บไว้ในระบบออนไลน์
 6. การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า: ใช้ QR Code ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า โดยสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และประวัติของสินค้า
 7. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: ใช้ QR Code ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์
 8. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ : ใช้ QR Code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยการสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและรับข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมนั้น ๆ
people-taking-photos-food

ขั้นตอนการสั่งอาหารผ่าน QR Code สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สแกน QR Code : ลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนเมนูหรือโต๊ะในร้านอาหาร ด้วยโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเอง โดยมีการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส QR Code ในโทรศัพท์มือถือ
 2. ดูเมนูอาหาร : เมื่อสแกน QR Code เสร็จสิ้น ลูกค้าจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายการเมนู รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร และราคา
 3. เลือกเมนูอาหาร: ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารที่ต้องการจากหน้าเว็บไซต์
 4. สั่งอาหาร: เมื่อเลือกเมนูอาหารแล้ว ลูกค้าสามารถสั่งอาหารโดยคลิกที่ปุ่ม “สั่งอาหาร” บนหน้าเว็บไซต์
 5. เลือกตัวเลือกการจัดส่ง: หลังจากสั่งอาหารแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกการจัดส่ง เช่น รับประทานอาหารที่ร้าน / รับสินค้าด้วยตนเอง / จัดส่งที่บ้าน สำหรับส่งที่บ้านต้องทำการกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งผ่าระบบ
 6. การชำระเงิน: หลังจากทำการสั่งอาหารแล้ว ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจะเป็นไปตามขั้นตอนในการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร / พร้อมเพย์ / บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ
 7. รอรับอาหาร: เมื่อชำระเงินแล้ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนว่าอาหารได้รับการชำระแล้ว กรุณารอรับอาหาร*เมื่อรับอาหารเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแจ้งเตือนว่าลูกค้ารับอาหารแล้ว