Skip to content
Home » News » อัพเดท 4 ฟีเจอร์ใหม่! ใน Software.restaurant มีอะไรน่าใช้บ้าง ?

อัพเดท 4 ฟีเจอร์ใหม่! ใน Software.restaurant มีอะไรน่าใช้บ้าง ?

อัพเดท 4 ฟีเจอร์ใหม่ Software.restautant.jpg

ฟีเจอร์อัพเดทใหม่ล่าสุดฟังก์ชั่นจัดการ แก้ไข และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สะดวก ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งการอัพเดทใหม่ในครั้งนี้เราอัพเดทหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบสั่งอาหารโดยการสแกนผ่าน QRCode ที่สามารถตั้งชื่อทางการค้า (Trading name) ได้ตามชื่อร้านค้าของคุณเอง

ฟังก์ชั่นของการ Re Print : อัพเดทให้สามารถกดสั่งปริ้นบิลสั่งอาหารซ้ำได้ ใช้สำหรับกรณีที่บิลสั่งอาหารมีปัญหาเช่น ออเดอร์มีการตกหล่น หรือลูกค้ารออาหารนานเกินไป พร้อมแสดงชื่อผู้ทำรายการ

ฟังก์ชั่นบิล Bill : สามารถจัดรูปแบบ และกำหนดรายละเอียดในส่วนของหัวบิลไม่ว่าจะเป็นชื่อร้าน, ที่อยู่ร้าน ให้เป็นระเบียบและสวยงาม โดยไปที่การตั้งค่า Form Bill

ใบแจ้งหนี้  : อัพเดทปุ่ม “รวมจำนวนสินค้า”  ใช้ในกรณีที่ลูกค้าสั่งรายการเมนูเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง (คนละช่วงเวลา) เมื่อกดปุ่มรวมจำนวนสินค้า ระบบจะทำการรวมจำนวนทั้งหมดของรายการนั้นก่อนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้