Skip to content
Home » News » MaxiPOS chosen by My Home Ubon Restaurant

MaxiPOS chosen by My Home Ubon Restaurant

  • by

MaxiPOS ระบบสั่งอาหารที่ก้าวล้ำที่สุดในปัจจุบัน รองรับการสั่งด้วย QRCode ทั้งแบบพิมพ์และผ่าน M5Stick ได้รับการเลือกจาก My Home Ubon ร้านอาหารอีสานชั้นนำของจ.อุบลราชธานี และเป็นเพียงร้านไม่กี่ร้านของประเทศที่ได้รับรางวัล THAI SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงความมีมาตรฐานของร้านในขณะที่คงความมีรสชาติอาหารดั้งเติมของอีสานไว้ ให้เป็นระบบสั่งอาหารแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของร้านได้ ด้วยเนื้อที่ให้บริการที่มากกว่า 1000 ตร.ม. ทำให้การเดินจดอาหารหรือ การสั่งนั้นเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะต้องใช้พนักงานจำนวนมาก ผู้บริหารด้านจึงได้มองหาระบบการสั่งอาหารแบบใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และ MaxiPOS เท่านั้นคือทางออก ด้วยระบบที่ integrate มาพร้อมกับระบบการรองรับการจองแบบมีมัดจำ การจองผ่าน LINE OA การสั่งอาหารแบบ QR การมีระบบมัดจำสำหรับโซนว่ายน้ำ การทำงานแบบ Cloud และ ฟีเจอร์อีกมากมาย

my home restaurant

ท่านสามารถดูรายละเอียดร้านได้ที่ https://myhomeubon.com