Skip to content
Home » News » Printable QRCode Now supported

Printable QRCode Now supported

เนื่องจากก่อนหน้านั้น เราได้ทำการยกเลิกการพิมพ์ QRCode แบบกระดาษ และ เปลี่ยนมาใช้ระบบ M5StackC ในการแสดงผล เพื่อความสะดวกของร้านและผู้จัดการระบบ แต่เนื่องจากมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงได้นำ ระบบการพิมพ์ QRCode ด้วยกระดาษกลับมาแล้ว ทำให้ ณ เวลานี้ระบบการสั่งอาหารด้วย QRCode ของเรารองรับ การทำงานทั้งสองแบบ คือ การเปลี่ยน QRCode และแสดงผลอัตโนมัติเมื่อมีการเคลียร์โต๊ะ (check-out) และการพิมพ์ด้วยกระดาษไปแปะ ไว้ที่โต๊ะ